Giải Mã Truyện Tây Du 11 – Lò bát quáiLò bát quái đặt ở đâu? Lò bát quái trong Tây du như vậy là một ẩn ngữ, nói lên sự tu luyện của con người. Lò đặt ở đâu? Tại cung Đâu suất chăng?…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://kvsulur.org/category/lam-dep/

Leave a Reply