Gặp em giữa mùa hội lim – NS Văn Tuấn – Chèo Thái Bình (DHRS)Gặp em giữa mùa hội lim – NS Văn Tuấn – Chèo Thái Bình (DHRS)
Sông cầu nước chảy lơ thơ
Câu dân ca ấy bao giờ cho quên
Nhớ em đến hẹn lại lên
Em xinh em đứng ở bên sân đình
Dập dìu quan họ Bắc Ninh
Ngày xuân chảy hội cho mình gặp ta

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply