Gần 9 nghìn công chức không hoàn thành nhiệm vụVTC Now | Báo cáo mới của Bộ Nội vụ đã cho thấy bức tranh toàn cảnh hoạt động tại các cơ quan nhà nước và năng lực của công chức, viên chức.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

One Response to “Gần 9 nghìn công chức không hoàn thành nhiệm vụ”
  1. Tan tran nhat 31/10/2019

Leave a Reply