Dương vật chảy mủ trắng đục là bệnh gì?Dương vật chảy mủ trắng đục là bệnh gì? Vào một ngày đẹp trời, khi đi tiểu vào sáng sớm bạn thấy ở cậu nhỏ có chảy mủ trắng, vàng hoặc xanh…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://kvsulur.org/category/suc-khoe/

Leave a Reply