Đoàn tuồng cổ Sao Vàng Đồng Tháp – Thần Nữ Dâng Ngũ Linh KỳHát cúng đình Bình Thủy
9/5 AL năm 2019.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply