diễn tập PCCC tại PMQT tòa nhà SBI – Công ty Bảo vệ Trung Nam Á P2Vào lúc 10h30 Ngày 01 tháng 11 năm 2019 diễn ra cuộc diễn tập PCCC giữa Công ty TNHH DV Bảo vệ Trung Nam Á và Công ty PT CVPM Quang Trung

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kvsulur.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply