Đã tìm ra cách xem màn ép cho iPhone X. Một đống máy còn bảo hành ép kính. Nhỏ nước vào màn hình 😂♦️ Hàng về sáng ngồi đến bây giờ để xem cuối cùng cũng tìm ra
♦️ Xã hội có rất nhiều thành phần
◾️ Cứ muốn mình giống nó vậy nao tao đi bán tăm với kẹo cao su nhá chắc nhiều thằng vui
➖ Link face

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kvsulur.org/category/cong-nghe/

40 Responses to “Đã tìm ra cách xem màn ép cho iPhone X. Một đống máy còn bảo hành ép kính. Nhỏ nước vào màn hình 😂”
 1. Đặng Đình Hưởng September 29, 2019
 2. Huy Ho September 29, 2019
 3. The Trung September 29, 2019
 4. Ngọc Phát September 29, 2019
 5. Tuấn Vũ September 29, 2019
 6. Giang Hoang September 29, 2019
 7. Trâm Trâm September 29, 2019
 8. Diệp Trần Văn September 29, 2019
 9. Tran Van Hoat September 29, 2019
 10. An Ly Phuoc September 29, 2019
 11. vương hà ngọc September 29, 2019
 12. Cong Khanh Doan September 29, 2019
 13. Thuận Lê Văn September 29, 2019
 14. Quang Mr September 29, 2019
 15. Hoang Nguyen September 29, 2019
 16. Phú Phim September 29, 2019
 17. LQ T September 29, 2019
 18. nguyễn vi thỏ September 29, 2019
 19. Sóc Bé September 29, 2019
 20. quang huy September 29, 2019
 21. LTC VG September 29, 2019
 22. Vinh Ta September 29, 2019
 23. Hoang Vuong September 29, 2019
 24. Tiền V.N ! September 29, 2019
 25. 555 Cày Thuê September 29, 2019
 26. Thuyen Tran September 29, 2019
 27. Lam Nguyen September 29, 2019
 28. Hong Anh Nguyen September 29, 2019
 29. Phương Lê văn September 29, 2019
 30. khanh hung September 29, 2019
 31. Nguyễn Hà September 29, 2019
 32. Ng D Manh September 29, 2019
 33. Sâm Long Thiên Sơn September 29, 2019
 34. dũng hoàng September 29, 2019
 35. đăng khoa September 29, 2019
 36. dai le sy September 29, 2019
 37. Toan Nguyen September 29, 2019
 38. Hòa Nguyễn Văn September 29, 2019
 39. Ly Nguyen September 29, 2019
 40. Ơt Thường September 29, 2019

Leave a Reply