25 thoughts on “Cười ôm bụng với nghệ sĩ tập tuồng”

  1. Thành Công Nguyễn

    Những người trẻ đang giữ lại và phát triển nền sân khấu cãi lương miền nam! Cố lên anh chị em

  2. Thuytrang Duong

    Cảm ơn chị đã quay cho mn xem mới tập thấy hay và vui rồi thích wá ah bộ 3 dễ thương quá 😘😘😘

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *