Cù Lao Chàm Trip – Hội An 04.2018Cù Lao Chàm thật sự rất bình yên. Đây có lẽ là đảo sạch nhất mà mình từng đi. Người dân nơi đây họ rất ý thức về việc giữ gìn vệ sinh môi…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply