Công ty TNHH Helix Link Quốc Tế tại Mekong Beauty ShowBà Nguyễn Thị Thủy – Giám đốc công ty TNHH Helix Link Quốc Tế phỏng vấn trực tiếp tại Mekong Beauty Show.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kvsulur.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply