CON CUỐN CHIẾU – CẬN CẢNH LOÀI VẬT CỰC HIỀN NHƯNG CÓ CHỨA ĐỘC TỐ CHẾT NGƯỜIMới đây cộng đồng mạng chia sẻ 1 trường hợp bị con cuốn chiếu cắn và nọc độc cuốn chiếu tại khu vực bị cắn lan toán khiến máu chảy ra từ…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kvsulur.org/category/cong-nghe/

Leave a Reply