có ai tin là e vừa 7 tháng tuổi và e chưa mọc chiếc răng nào

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://kvsulur.org/category/suc-khoe/

Leave a Reply