Chuẩn bị đồ đi du lịch các bác ạLần đầu được đi chơi cùng với đoàn, rất đông, đi chùa chơi, đi từ bắc vào nam các bác ạ.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply