Chọc dịch màng phổi của bệnh nhân K PhổiBs lấy dịch phổi của bệnh nhân ung thư phổi giao đoạn cuối.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://kvsulur.org/category/suc-khoe/

Leave a Reply