Chè khúc bạch, công thức mới không dùng gelatin, chè béo thơm mà mềm tan mát lạnh || Natha FoodMón này làm món tráng miệng, giải khát thì tuyệt vời lắm. Natha chia sẻ công thức mới không dùng gelatin để các bạn dễ tìm nguyên liệu hơn. Khúc bạch…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply