Cháy lớn tại phường 7 cà mau trời mưa to cứu cũng không nổi…Cháy tiệm quần áo hải dung…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://kvsulur.org/category/bat-dong-san/

Leave a Reply