Cảng Bến Đình, Trung tâm huyện Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi tháng 08.2019Cảng Bến Đình, Trung tâm huyện Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi tháng 08.2019

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply