4 thoughts on “Bài thuốc trị bệnh xơ gan cổ trướng và bệnh sưng”

  1. Bá hạp 50 gam- ý dĩ 50 gam- hoài sơn 50 gam – hột sen 50 gam-phục thần 50gam ( thuốc bắc )gồm 5 vị

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *