Apple không bảo hành nếu không có hóa đơnVTC1 | Toàn bộ những sản phẩm của Apple tại Việt Nam sẽ không được hưởng chính sách bảo hành nếu như người dùng không xuất trình được hóa đơn…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kvsulur.org/category/cong-nghe/

Leave a Reply