Ampli Khủng long Hitachi LoD HA-1100, Loa BMB 300V, 2 đầu CD rẻ tiền

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kvsulur.org/category/cong-nghe/

Leave a Reply