26 thoughts on “3M 340K |||| CẦN PIONER BLACK GOLD MADE IN SINGAPORE TẢI CÁ TRÊN 15KG”

  1. cần 2,4m + máy thuận tay phải hợp với cần + dây cước + link mani lưỡi câu. nói chung là combo đê câu thì bao nhiu zậy bác

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *