Site Overlay

Tổng hợp những ngày tốt xấu trong tháng 6 năm 2021

Mời các bạn cùng trải nghiệm ngay những ngày tốt và ngày xấu trong tháng 6/2021 chuẩn nhất.

Thứ bố, ngày 1/6/2021 nhằm ngày 21/4/2021 Âm lịch

Ngày CANH THÌN, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

GIỜ thấp TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 2/6/2021 nhằm ngày 22/4/2021 Âm lịch

Ngày TÂN TỴ, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

GIỜ rẻ TRONG NGÀY :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 3/6/2021 nhằm ngày 23/4/2021 Âm lịch

Ngày NHÂM NGỌ, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

GIỜ rẻ TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 4/6/2021 nhằm ngày 24/4/2021 Âm lịch

Ngày QUÝ MÙI, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

GIỜ rẻ TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 5/6/2021 nhằm ngày 25/4/2021 Âm lịch

Ngày GIÁP THÂN, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

GIỜ thấp TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Chủ nhật, ngày 6/6/2021 nhằm ngày 26/4/2021 Âm lịch

Ngày ẤT DẬU, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

GIỜ thấp TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ hai, ngày 7/6/2021 nhằm ngày 27/4/2021 Âm lịch

Ngày BÍNH TUẤT, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

GIỜ thấp TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 8/6/2021 nhằm ngày 28/4/2021 Âm lịch

Ngày ĐINH HỢI, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

GIỜ thấp TRONG NGÀY :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

>>>Xem thêm: xem lich am

Thứ tư, ngày 9/6/2021 nhằm ngày 29/4/2021 Âm lịch

Ngày MẬU TÝ, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

GIỜ thấp TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 10/6/2021 nhằm ngày 1/5/2021 Âm lịch

Ngày KỶ SỬU, tháng GIÁP NGỌ, năm TÂN SỬU

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

GIỜ rẻ TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Tìm hiểu thêm các ngày khác tại đây: Ngày tốt xấu tháng 6/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *