Site Overlay

Audio Harry Potter và Chiếc cốc lửa, Chương 30

4 thoughts on “Audio Harry Potter và Chiếc cốc lửa, Chương 30

  1. Giọng đọc lúc con ông Crouch khóc thực sự kinh khủng, mình ngủ thiếp đi lúc nghe cũng phải bật dậy. Biết là giả giọng để cho truyện thêm sinh động hơn nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *