Site Overlay

Cách sưu tập tài liệu cho bài giảng – Mục sư Lê Minh Đức – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂMPHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI GIẢNG THEO BẢY BƯỚC / Ch.IX: Cách sưu tập tài liệu cho bài giảng – Mục sư Lê Minh Đức – 09/2016.
LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM / Mục sư LÊ MINH ĐỨC (INTER EVANGELISTIC MOVEMENT) : 29 PHAN BÁ PHIẾN (A.20 – K.300 CỘNG HÒA), PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, SÀI GÒN – VIỆT NAM.
Email : liendoantruyengiaophucam@gmail.com / rev.ducle@gmail.com
Tel: Mục sư LÊ MINH ĐỨC : 84. 909 251 970; Mục sư DƯƠNG THỊ THẢO : 84.909 521 253; Mục sư NGUYỄN THỊ HẠNH: 099 577 4203 và Mục sư NGUYỄN VĂN MINH: 090 987 4243.

1. NHỮNG BÀI HỌC KINH THÁNH
2. Bài Học KT Mục sư Lê Minh Đức
3. LOẠT BÀI GIẢNG DẠY CỦA GIÁO SĨ

4. Loạt bài giảng Mục sư Lê Minh Đức
5. Loạt bài giảng các Mục sư LĐTGPÂ
6. TOÀN CẢNH SINH HOẠT CỦA CÁC GIÁO HẠT

Nguồn: https://kvsulur.org/

Xem thêm bài viết: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *