Site Overlay

Audio Tam quốc diễn nghĩa, Hồi 15

7 thoughts on “Audio Tam quốc diễn nghĩa, Hồi 15

  1. Hoi nay ma Truong Phi tu van thi Huyen Duc va Quan Truong cung chet vi 3 nguoi nay da co loi the o vuon dao song chet co nhau vi vay Huyen Duc moi ngan Truong Phi tu van

  2. Hoi nay ma Truong Phi tu van thi Huyen Duc va Quan Truong cung chet vi 3 nguoi nay da co loi the o vuon dao song chet co nhau vi vay Huyen Duc moi ngan Truong Phi tu van

  3. Hồi này ta thấy lần đầu Chu Du xuất chiến mà vài trận toàn là cắn chộm đánh đằng sau người ta.
    Chỉ với điểm này thì dẫu trăm ngàn vạn Chu Du cũng không bao giờ sánh bằng Gia Cát Khổng Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *