Site Overlay

Giải thế cờ"KHÓA HẢI CHINH ĐÔNG FULL"

17 thoughts on “Giải thế cờ"KHÓA HẢI CHINH ĐÔNG FULL"

  1. Cảm ơn bạn, đã giải rất nhiều thế cờ hay cho anh em học hỏi, vậy mà vẫn có nhiều người bình luận khiếm nhã

  2. van con cách danh khác 1dua tien phao chieu xe an len 2 hau phao chieu xe binh bit may xe den 3 hau phao lui ve tien tot de thu tot den ko chieu duoc ben do thua

  3. a nghi sao ma a đi nuoc cờ như vay,o the co nay ben đo đi truoc dung ko,neu di truoc tai sao ko đi 2con phao vo chieu tuong cho co xe đen ăn len sao đo đi con xe ben hong xuong chieu tuong cho con phao đen ăn qua,roi tiep tuc đua con xe đo xuong chieu het cờ,mat mo gi đi chi long vong

  4. ad oi cho y kien chut phut 13 7giay den k choi tốt 4 binh 3 ma choi xe 5 thoái 1 thi s ha ad mong ad giai thich dum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *