Site Overlay

Audio Tam quốc diễn nghĩa, Hồi 3

8 thoughts on “Audio Tam quốc diễn nghĩa, Hồi 3

  1. Này chủ đích là dành cho hội người mù để họ nghe vừa dễ hiểu vừa nắm bắt đc truyện, hội người ko mù nghe ké cứ cmt chê lên chê xuống =))

  2. Nếu đọc ko có chú thích là để người có hệ thống logic được lịch sử trước và sau tam quốc mới hiểu con có chú thích để cho may thằng ngu tụi bây dễ hiểu đó còn chưởi ngta đúng oc chó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *