Site Overlay

Sách nói Thuyết Cửu Tinh || Thuyết Lưu Niên Phi Tinh || Phong Thủy HọcSách nói thuyết cửu tinh hay còn gọi là thuyết lưu niên phi tinh.Trải qua thực tiễn hàng nghìn năm nay đã được chứng minh với độ chính xác cao.Thuyết được gắn liền với khái niệm ” khí ” , ” vận khí ” của thuyết địa lý phong thủy . Chỉ dùng để xem phương vị nhà cửa.
Sử dụng thuyết Lưu niên phi tinh rất đơn giản phần lớn thuyết này áp dụng để làm nhà , mở hiệu và thực thế đã thu được thành công xuất cao .
#sachnoi #cuutinh #phitinh #phongthuy

Nguồn: https://kvsulur.org/

Xem thêm bài viết: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

2 thoughts on “Sách nói Thuyết Cửu Tinh || Thuyết Lưu Niên Phi Tinh || Phong Thủy Học

  1. Chào phong thủy học. E có nghiên cứu cửu tinh nhưng chưa rõ. Sao sách khác lại nói vd như vận 7 ở cung trung, bắt đầu từ năm 2004 đến 2023 vậy. Còn bài trong clip là nói mỗi năm mỗi vận.giúp e với, a thấy khác hẳn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *