Site Overlay

Mị Nguyệt Truyện (Thuyết minh) Tập 8–Legend of Miyue–vietsubTất cả các tập :
Vui lòng đăng ký kênh :
Phim Mị Nguyệt Truyện – The Legend of Miyue (Thuyết Minh) 2015 là câu chuyện về thời kỳ Chiến quốc, Mị Nguyệt, cô công chúa nhỏ được Sở Uy vương yêu quý nhất. Nhưng sau khi cha Sở Uy vương băng hà, mẹ Hướng thị bị Sở Uy hậu trục xuất khỏi cung, Mị Nguyệt ôm trong lòng nỗi đau người mất nhà tan, trải qua quãng thời gian lưu lạc từ Sở cung đến Tần cung, hiểu rõ hết nhân tình thế thái, dần trưởng thành thành một nhân vật chính trị có đóng góp to lớn cho sự thống nhất TQ.

Nguồn: https://kvsulur.org/

Xem thêm bài viết: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

21 thoughts on “Mị Nguyệt Truyện (Thuyết minh) Tập 8–Legend of Miyue–vietsub

  1. Nhìn hàm râu có thể nói lên tính người. Vua Sở có hàm râu háo sắc. Trương Tử mưu mô sảo huyệt người không trung. Vua Tần oai nghiêm nhưng tự đắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *