Site Overlay

Thả diều truyền thống và diều chim và diều sáo mini # 22Thả diều truyền thống và diều chim và diều sáo mini cả ba con diều này đều bay tốt và cả ba con diều này đều có video hướng dẫn các bạn tự làm diều để chơi rồi vậy bạn nào chưa xem video hướng dẫn của pen thì đăng ký thành viên để xem lại tất cả video hướng dẫn của pen để được nhiều sự lựa chọn để làm diều chơi nhé chúc các bạn xem vui vẻ

Nguồn: https://kvsulur.org/

Xem thêm bài viết: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

5 thoughts on “Thả diều truyền thống và diều chim và diều sáo mini # 22

  1. 3 con diều này đều dễ làm hết các bạn và bay rất ổn định, các bạn xem video hướng dẫn rồi tự làm có chơi nhé, chúc các bạn xem vui vẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *