Site Overlay

Ba loại cần câu giá bình dân chính hãng câu lục xa bờ và lục đầu cần vô cùng chuẩn xác

48 thoughts on “Ba loại cần câu giá bình dân chính hãng câu lục xa bờ và lục đầu cần vô cùng chuẩn xác

  1. Goi cho minh cay sh hang chinh hang 4,25 goi toi noi minh se thu neu k phai hang sh chinh hang minh se k lay neu uy tin se mua them .

  2. Goi cho cai mau sam cua dai Loan 4,5m nhung phai dung hang dai Loan nha vi toi chuyen dung hang dai Loan gan 10nam roi neu goi cai đau uy tin hang that chinh hang cua dai loan .toi se lay them .may dua ban no cung muon mua nhung chung so hang nhai hang gia .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *