Site Overlay

Giải cờ thế giang hồ tập 31 Tiểu khưu dẫn Ham tấn công sẽ bị thua

8 thoughts on “Giải cờ thế giang hồ tập 31 Tiểu khưu dẫn Ham tấn công sẽ bị thua

  1. Add cho hỏi theo luật máy, 1 con ko thể đi 1 nước quá 3 lần, nếu đánh như add thì máy sẽ xử đỏ thua vì xe đi quá 4 nước , xin góp ý ạ, thanks!!

  2. 3;45 chốt 5 bình 6 chiếu tướng.mã ăn về .tướng 5 bình 6 gửi mặt.tướng dỏ bình 5 hay mã tấn thì diều thua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *