Site Overlay

Đại Bi Chú (Múa Thiên Thủ Quán Âm) – Tùy DuyênMinh họa bằng các bài múa Thiên Thủ Quán Âm của Đoàn Nghệ thuật Người tàn tật Trung Quốc do các diễn viên múa khiếm thính thực hiện (hình ảnh thuộc sở hữu của CNTV)
Tụng niệm: Quảng Âm (Đạo tràng Tùy Duyên)

File mp3:

Nguồn: https://kvsulur.org/

Xem thêm bài viết: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

20 thoughts on “Đại Bi Chú (Múa Thiên Thủ Quán Âm) – Tùy Duyên

 1. nam mô a di đà phật
  nam mô đại từ đại bi đại cứu khổ đại cứu nạn đại linh cảm ứng quán thế âm bồ tát ma ha tát
  nam mô đại thế trí bồ tát ma ha tát

 2. ขอบคุณค่ะ..ขอให้มีความสุขความเจริญสาธุสาธุสาธุสาธุ..21/11/61..@😊🙏🙏..เวลา..19;00

 3. nam môbổn sư thích ca mâu ni phật
  nam môa diđà phật
  nam mô đại từ đại bi đại cứu khổ đại cứu nạn đại linh cảm ứng quán thế âm bồ tát ma ha tát

 4. nam mô đại bi hôi thượng phật bồ tát.
  nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát.
  nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát.
  con cầu bình an cho gđ con
  cầu cho tất cả chúng sinh đc bình yên .

 5. Có thể làm được điều này cũng là điều đương nhiên mà còn phải có trách nhiệm với bản thân mình

 6. Em biết mua rồi phat ngàn tay.
  Hay quá Trung Quốc ơi.
  Em biết đọc kinh chu đại bi giống như chị.
  Đẹp quá Trung Quốc

 7. Nam mô đại bị hoi thuong phat bo tat(3 lần). Thiên thu thiên nhan vo ngại đại bi tam da ra ni nam no hat ra dat na đã ra da đã. Nam mô a ri da, ba lô kiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *