Site Overlay

Audio Tam quốc diễn nghĩa, Hồi 33

13 thoughts on “Audio Tam quốc diễn nghĩa, Hồi 33

  1. Thang lol nay doc nhu cc… Nghe may hoi ma thag nay doc thay chan…. May ma co chị gì doc may hoi truoc nen ng ta nghe luon

  2. Thằng này kể truyện mà cứ như đọc tin bão khẩn cấp trên biển đông ấy nhở… Nghe như cl vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *