Site Overlay

Múa Niềm vui của em Lớp 3

45 thoughts on “Múa Niềm vui của em Lớp 3

  1. mua khong deu ti nao nhung ma bai hat hay lop 3 ma mua gio hon lop 2 nua 😈😠😃😁😀😄😃😁😀😅😀😁😄😃

  2. Mấy em múa chưa đều. Còn rut re chưa dám nhìn vào mắt khán giả. Bạn nữ đứng bên trái dung thứ hai, mua hk đều làm ảnh hưởng mấy bn múa theo. Múa trước nhạc, mấy em nên khắc phuc những khuyết điểm trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *