Site Overlay

Mây Mưa Thụy Sĩ #5 End – Tiểu Thuyết Gián Điệp của Người Thứ Tám | Trò Chuyện Đêm KhuyaTiểu Thuyết Gián Điệp: Mây Mưa Thụy Sĩ #5 End của Người Thứ Tám – Trò Chuyện Đêm Khuya – Đọc Truyện Đêm Khuya
♪ Nghe Full:
♪ Do Trái Táo diễn đọc.
► Đăng Ký Nghe Truyện Mới:

Đại văn hào Goethe nói rằng “mê tín dị đoan là men thơ của cuộc sống”. Văn Bình chưa hề đọc Goethe, vì chàng không ưa lý thuyết tràng giang đại hải, song chàng lại khoái Goethe hơn bất cứ văn hào nào khác. Nguyên nhân rất giản dị : văn hào người Đức này cũng có cảm tình với thế giới siêu hình như chàng.

Nguồn: https://kvsulur.org/

Xem thêm bài viết: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

1 thought on “Mây Mưa Thụy Sĩ #5 End – Tiểu Thuyết Gián Điệp của Người Thứ Tám | Trò Chuyện Đêm Khuya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *