Site Overlay

Duyên (Tạ Quang Thắng) cover by me (Có hợp âm)Facebook.com/Plbeat.Music
Duyên guitar cover
Đương lúc đau họng thì lại có hứng cover bài này 😀
Bài hướng dẫn của anh HIển Râu:

HỢP ÂM:

[G]Dấu vấn vương[D] trong lòng mình[Cadd9]
[G]Dấu nhớ thương[D] vào sau những ngại ngùng[Cadd9]
[G]Anh vẫn rất ngây[D] thơ, em[Cadd9] không còn dại khờ
[G]Duyên đưa lứa đôi ta[D] gần bên nhau[Cadd9]
[Cadd9]Rồi cách xa, rồi cách xa.

[G]Nói thế thôi[D] em đừng cười[Cadd9],
[G]Nếu đã yêu[D] là tim sẽ bồi hồi[Cadd9]
[G]Anh sẽ viết những bức[D] thư, em[Cadd9] sẽ đi thêu thùa
[G]Duyên đưa lứa đôi ta[D] gần bên nhau[Cadd9]
[Cadd9]Oh, Biết đâu, biết đâu[G]

[G]Có sai đâu em[D] nếu anh[Cadd9] và em chung lối
[G]Giống như ai kia[D], thôi mà[Fmaj7]
[G]Có sai đâu em[D] nếu anh đàn[Cadd9] và em hát
[G]Mãi những năm sau[D] bên nhau[Fmaj7].

[G]Dấu vấn vương[D] trong lòng mình[Cadd9]
[G]Dấu nhớ thương[D] vào sau những ngại ngùng[Cadd9]
[G]Anh vẫn rất ngây[D] thơ, em[Cadd9] không còn dại khờ
[G]Duyên đưa lứa đôi ta[D] gần bên nhau[Cadd9]
[Cadd9]Rồi cách xa, rồi cách xa[G].

[G]Nói thế thôi[D] em đừng cười[Cadd9],
[G]Nếu đã yêu[D] là tim sẽ bồi hồi[Cadd9]
[G]Anh sẽ viết những bức[D] thư, em[Cadd9] sẽ đi thêu thùa
[G]Duyên đưa lứa đôi ta[D] gần bên nhau[Cadd9]
[Cadd9]Oh, Biết đâu, biết đâu[G]

[G]Có sai đâu em[D] nếu anh[Cadd9] và em chung lối
[G]Giống như ai kia[D], thôi mà[Fmaj7]
[G]Có sai đâu em[D] nếu anh đàn[Cadd9] và em hát
[G]Mãi những năm sau[D] bên nhau[Fmaj7].

Nguồn: https://kvsulur.org/

Xem thêm bài viết: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

2 thoughts on “Duyên (Tạ Quang Thắng) cover by me (Có hợp âm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *