Site Overlay

MỘT NĂM VẮNG CHỒNG – Nguyen Ngoc Ngan doc truyen

11 thoughts on “MỘT NĂM VẮNG CHỒNG – Nguyen Ngoc Ngan doc truyen

  1. Ông Ngạn ơi .. giống hơi văn của NGÔ TẤT TỐ quá "… ngoài trời đen kịt và cũng và cũng đen tối như tiền đồ của chị (chỉ Dâu )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *