Site Overlay

Cô gái kể chuyện ma có thật 100% mà mình gặp rùng mình khi nghe xong

7 thoughts on “Cô gái kể chuyện ma có thật 100% mà mình gặp rùng mình khi nghe xong

  1. Bạn thật can đảm và kiên cường. Nếu là mình chắc mình không vượt qua được. MỘT câu chuyện mình ko sợ ma nhưng mình phục vợ chồng bạn về nhiều mặt.

  2. Tin 100 phần. Ai kg tin mà nói này nọ thì đến đó ở 1 tuần, mọi chi phí tui chịu hết. Một ngày tiền ăn 3 cử 100 ngàn, chi phí phát sinh tính sau. Xin liên hệ số tài khoản này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *