Site Overlay

TRÒ CHƠI ĐỊT NHAU

35 thoughts on “TRÒ CHƠI ĐỊT NHAU

  1. địt mẹ mày đúng là lũ vô học , dâm, lũ súc vật mới nghĩ ra trò này. Địt con mẹ mày lũ chúng mày đúng là lũ bất hiếu với cha mẹ , phí công sức ba mẹ chúng mày sinh ra , nuôi chúng mày ăn học , dạy dỗ chúng mày mà giờ chúng mày lại báo hiếu với cha mẹ chúng mày thế hả , địt mẹ chúng mày chết hết đi xã hội yên ổn.

  2. loại vô văn hóa có học mà cũng như không thật mất mặt học cái gì không học ba cái mất dạy thế này mà hùa vào chơi rồi cười điên con gái gì mà mất nết…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *