Site Overlay

PHONG THUỶ CHUYÊN ĐỀ TỲ HƯU VÀ THIỀM THỪ

20 thoughts on “PHONG THUỶ CHUYÊN ĐỀ TỲ HƯU VÀ THIỀM THỪ

  1. Bác cho em hỏi em có thờ cóc và ty hưu màu xanh em em mệnh thổ 1976 nhiều năm nhưng làm ăn khó khăn quá, bác cho lời khuyên lên bỏ đi như thế nào hay thay thế ra sao, cảm ơn bac

  2. Chú ơi cho con hỏi. Nhà con có 1 con cóc 3 chan. Tren lung Cóc mẹ cõng 1 con cóc con mà xưa lắm rồi chú. Có ý nghĩa như thế nào vậy chú

  3. 100 NGƯỜI MUA THÌ 99 NGƯỜI LÀ DỐT VỀ CÁCH XÁC ĐỊNH ĐÁ THẬT HAY GIẢ. HỌ CŨNG BẮT CHƯỚC SOI SOI, CẦM CẦM, ÁP ÁP… NHƯNG KÌ THỰC HỌ CHẢ BIẾT GÌ.

  4. cho mình hỏi là mình đã có thiềm thừ và tỳ hưu đã khai quang rồi, bây giờ mình muốn mua con mới có đc không, thiềm thừ và tỳ hưu có nên bỏ không hay để ở đâu

  5. Chú cho con hỏi , con có mua một mặt dây chuyền tỳ hưu , có người thì nói phải khai quang điểm nhãn có người thì nói đeo trên người khỏi khai quang cũng được . Chú có thể chỉ giúp dùm con con cám ơn chú nhiều .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *