Site Overlay

[Audio] Truyện đọc: NHỮNG VÌ SAO || Alphonse Daudet || Trúc Huy || Dự án: Tôi đang lắng ngheTruyện đọc: Những vì sao
Tác giả: Alphonse Daudet
Chuyển dịch Việt ngữ: Trúc Huy
Images: stacey bramhall || postila.ru || bloglovin || telegraph.co.uk || jonathan besler || stanamam.ru || artspassion.com

Music: Angles we heard on the high / A thousand years / Lord of the rings || The piano guys
Theo dấu ánh sao || Đình Bảo

Video editor: Phúc Nguyên

Nguồn: https://kvsulur.org/

Xem thêm bài viết: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

2 thoughts on “[Audio] Truyện đọc: NHỮNG VÌ SAO || Alphonse Daudet || Trúc Huy || Dự án: Tôi đang lắng nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *