Site Overlay

Truyện Tranh Đấu Phá Thương Khung Chap 268

20 thoughts on “Truyện Tranh Đấu Phá Thương Khung Chap 268

  1. thật thì nếu truyện đấu pha thương khung này end thì tới truyện Đại chúa te, mọi người Serbia dc thấy Lâm Đông ( Võ To) TiêuViêm( Viêm De) như moi toi chap 147 hoi nên hết truyện này ae sẽ dc thấy 2 nhân vật huyền thoại này với Muc Trần trong đại chúa te sẽ đánh với Ta Thần và dc gặp con cửa Viêm Đế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *