Site Overlay

SỞ KIỀU TRUYỆN | Sở Kiều không là nữ nhân của riêng ai nhưng là nữ anh hùng trong lòng thiên hạ

24 thoughts on “SỞ KIỀU TRUYỆN | Sở Kiều không là nữ nhân của riêng ai nhưng là nữ anh hùng trong lòng thiên hạ

  1. Sau này SK vẫn đi theo YT là do nàng đi theo tín ngưỡng của mình,muốn bảo vệ tín ngưỡng,nàng yêu Yến Bắc,dù là qua lời kể,nhưng từ giây phút lựa chọn con đường phản nghịch để bảo vệ Yến Bắc,nàng đã không còn lựa chọn khác,nàng luôn nghĩ YB là nơi đẹp đẽ nhất,nơi không có giao tranh,không phân biệt giai cấp,nơi đây người dân sẽ vui vẻ hạnh phục… nhưng khi trãi qua nhiều năm trên YB,nàng mới hiểu hóa ra YB cũng như Ngụy,người người tàn sát lẫn nhau,chiến tranh liên miên,là nơi vô cùng lạnh lẽo… khi ấy nàng mới phát hiện nơi bản thân luôn một lòng bảo vệ lại không phải nơi bản thân khao khát hướng đến… thế nên nàng mới quyết định rời khỏi YT,chọn lại con đường mình thực sự muốn đi..

  2. Thế là sở kiều đã giết họ hàng 3 đời nhà họ vũ. Vũ văn hoài. Vũ văn chước. Vũ văn tịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *