Site Overlay

Cờ Tướng: 36 Kế dùng Pháo – Kế Ám Độ Trần Thương – Ván 15Ván cờ thứ mười lăm trong loạt video “36 kế dùng pháo” thuộc kế “Ám Độ Trần Thương” của binh pháp tôn tử:
Kỳ thủ Phó Quang Minh cầm quân đỏ đấu với kỳ thủ Mạnh Chiêu Trung cầm quân đen.
Biên tập theo tác phẩm: 36 kế dùng pháo của Công Sĩ.

Nguồn: https://kvsulur.org/

Xem thêm bài viết: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

1 thought on “Cờ Tướng: 36 Kế dùng Pháo – Kế Ám Độ Trần Thương – Ván 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *