Site Overlay

Cờ thế Giang hồ"TỨ THỈNH" "NGƯ HÀNH MẠN DIỄN"

47 thoughts on “Cờ thế Giang hồ"TỨ THỈNH" "NGƯ HÀNH MẠN DIỄN"

  1. Lần sau rút kinh nghiệm nói ít tập trung vào cách đánh nói nhiều giải thích nhiều dài dòng vì những người chơi cờ chỉ cần nhìn thoáng qua người ta đã biết cách đánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *