Site Overlay

Tập Đánh Trống Múa Lân (LSR Bảo Anh)

10 thoughts on “Tập Đánh Trống Múa Lân (LSR Bảo Anh)

  1. Trống căng hay hk căng j là hk phải vấn đề nhưng bé chưa bt mình lúc nào cần lân cao hk hk cao bé vẫn đánh 1 cách rất là nhẹ sợ đau trống

  2. Trống 5 mến lúc mới đánh da còn cứng nên đánh sau 1 thời gian da trống dãn ra đánh bao hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *