Site Overlay

CALL OF DUTY: BLACK OPS 3 #2: CHỖ NÀY GIỐNG VIỆT NAM THẾ ?

42 thoughts on “CALL OF DUTY: BLACK OPS 3 #2: CHỖ NÀY GIỐNG VIỆT NAM THẾ ?

  1. anh dung noi dung lam nguoi my ban nguoi viet sao duoc.game do hoi chuoc em moi zo choi ko bjk hoi thay nguoi viet nam e nghi choi luon toi h

  2. gần như là cái cái trò troi gì mà có cái khúc mà có khoản mười mấy cô đang giết mấy người

  3. 5 thằng SEAL 1 đêm nó có thể làm mấy nhiệm vụ đấy anh , nó vào căn cứ địch đi như đi dạo đó anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *