Site Overlay

Audio Harry Potter và Chiếc cốc lửa, Chương 11

2 thoughts on “Audio Harry Potter và Chiếc cốc lửa, Chương 11

  1. Có nhiều tên Nhân Vật bị phát âm sai (phát âm khác so với tác giả), nên nghe nhiều lúc hơi lạ lẫm.
    Tuy nhiên cũng cảm ơn công sức của các bạn đã thực hiện bộ Audio này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *