Site Overlay

Sách nói Phong Thủy || Bảng tra thuyết Lưu niên Phi Tinh || Phong thủy họcSách nói Phong Thủy , Bảng tra thuyết Lưu niên Phi Tinh , Những tính chất cát hung của từng sao cùng với bảng mệnh trạch nam nữ giúp tất cả chúng ta có thể dễ dàng tra cứu và chiêm nghiệm ứng dụng với đời sống thực tế . trong bài có một số lỗi khiếm khuyết lời đọc mong quý vị thông cảm !
#sachnoi #phongthuy #phitinh #cuutu

Nguồn: https://kvsulur.org/

Xem thêm bài viết: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

3 thoughts on “Sách nói Phong Thủy || Bảng tra thuyết Lưu niên Phi Tinh || Phong thủy học

  1. Bạn đang đưa học thuyết duong đại gian xảo của người Hán, nói ra để mọi người kiến giải nhé, thiên tinh và lưu niên phi tinh tuy là một nhưng lại khác hẳn nhau về ngủ hành và tính chất ấy là trong bảng bạn giới thiệu ở trên,vi du sao nhất Bạch số là 1 cứ ở phương Bắc, hành của nó thuộc thủy Sinh ở thân vương ở hoi, từ ở mùi, lệnh của nó ở tí, còn sao tham lang ko có số ma dung ở ngôi đầu của tu vi viên, hành của nó thuộc mộc là duong tinh lệnh của nó là hơi mao mùi,tuy có bảng lưu niên phi tinh nhưng phép dùng nó hầu như chưa ai biết, chỉ cho rằng ( như năm nay 8 chủ tinh là sao cát vậy là cứ tác dụng) có biết rằng tất cả đều có cát có hung nhưng hung chỗ nào cát cho nào thì chẳng ai hay sách dạy rằng( thiên văn cứu tinh tue tue suy, địa lý cứu tinh Vĩnh bất di,phi khứ tương Sinh Sinh quý tử,phi lai khắc phục thị hung kỳ,tam bạch dao toa chủ hoài thai từ bạch lam môn hỷ khí lai, hình hai không vong câu bất thực Sinh phu ứng đắc quý nhân bài) thâm thúy quá phải không nào nhưng thực tế là như vậy muốn ban phúc trạch cho thiên hạ các thầy siêng năng tu tập chính pháp và rất cẩn trọng các thầy nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *